Op­brems­ning i dansk øko­no­mi

BT - - NYHEDER -

Dansk øko­no­mi har la­en­ge lig­net et tog i fuld fart frem, men til­sy­ne­la­den­de har no­gen slå­et brem­se­klod­ser­ne i.

I hvert fald vi­ser den så­kald­te bnp-in­di­ka­tor for tred­je kvar­tal en mi­nus­va­ekst på 0,3 pro­cent.

Det er i gi­vet fald før­ste gang si­den slut­nin­gen af 2015, at dansk øko­no­mi er i til­ba­ge­gang.

Bnp-in­di­ka­to­ren ud­ar­bej­des af Dan­marks Sta­ti­stik på bag­grund af de for­hån­den­va­e­ren­de nøg­le­tal.

Den af­lø­ses se­ne­re af et me­re pra­e­cist tal for na­tio­nal­regn­ska­bet, som igen re­vur­de­res fra kvar­tal til kvar­tal, når nye op­lys­nin­ger kom­mer til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.