EU over­ve­jer ny pro­mil­le­gra­en­se

BT - - NYHEDER -

EU bør over­ve­je at ind­fø­re en fa­el­les pro­mil­le­gra­en­se på 0,0 for nye bi­li­ster de før­ste to år, efter at de har ta­get de­res kø­re­kort.

Sam­me pro­mil­le­gra­en­se bør i gi­vet fald ga­el­de for al­le er­hvervs­chauf­fø­rer i he­le EU.

Det me­ner Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, der i går med stort fler­tal har ved­ta­get en be­ta­enk­ning om at red­de fle­re liv i tra­fik­ken.

Hvert år bli­ver der dra­ebt om­kring 26.000 på de eu­ro­pa­ei­ske ve­je. Hvert fjer­de døds­fald på ve­je­ne skyl­des i dag al­ko­hol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.