Kryd­stogt gen­nem 7 lan­de

BT - - TV -

Vi fly­ver til Wi­en, hvor­fra vi kø­rer til Do­nau, hvor vo­res kryd­stogt ta­ger sin be­gyn­del­se. Det­te er rej­sen hvor der ka­e­des en per­le­ra­ek­ke af op­le­vel­ser sam­men. Det flot­te flod­kryd­stogtskib ”Der Kle­i­ne Prinz” dan­ner en per­fekt ram­me, om den­ne rej­se. Pa­nora­mavin­du­er­ne gi­ver et flot vue over flo­den og bred­den, og vi går i land i en ra­ek­ke spa­en­den­de by­er. Rej­sen in­klu­de­rer fly, trans­port, vel­komstdrink, hel­pen­sion om­bord, ud­flug­ter iflg. pro­gram og dansk rej­se­le­der. Afrej­se fra Kø­ben­havn på ud­valg­te da­ge fra april til og med ok­to­ber 2018. Pris pr. per­son i delt ud­ven­dig ka­hyt. Inkl. hel­pen­sion og ud­flug­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.