Oder Rusland!

BT - - VM-PLAYOFF: IRLAND-DANMARK - 2017

Åge Ha­rei­de si­den har frem­ha­e­vet som end­nu et kunst­styk­ke oven på den me­ri­te­ren­de sejr over Po­len. At det dan­ske mand­skab stod for pres­set i en så af­gø­ren­de kamp, var et be­vis på en men­tal styr­ke, som si­den og­så blev es­sen­ti­el i kam­pe­ne mod Irland. HVAD HUSKER VI?: Mon­te­ne­gros helt sto­re stjer­ne, Ste­van Jo­ve­tic, blev ska­det tid­ligt i kam­pen. Det tog fuld­sta­en­dig brod­den af hjem­me­hol­dets of­fen­siv, der her­ef­ter smel­te­de i ha­en­der­ne på Si­mon Kja­er og co. HVAD SKE­TE DER?: På tre gyld­ne mi­nut­ter fik Danmark vendt kam­pen efter den ir­ske chok­fø­ring kort in­de i kam­pen. Et selv­mål og tre drøm­me­hug af Christian Erik­sen – hvem el­lers? – og et straf­fes­parks­mål af Bendt­ner sør­ge­de for dan­ske ju­bels­ce­ner i Dublin. HVAD HUSKER VI?: Sto­re spil­le­re la­ver sto­re ting i sto­re kam­pe. Christian Erik­sens hat­tri­ck i den af­gø­ren­de kamp om en VM-bil­let vil for al­tid ha­ve en frem­tra­e­den­de plads i dansk fod­bold­hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.