Mi­cki Ni­el­sen fø­ler sig fri­kendt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det dan­ske bok­se­håb Mi­cki Ni­el­sen kan igen fo­ku­se­re fuldt ud på kam­pe­ne i bok­se­rin­gen. I går op­ly­ste Team Sau­er­land, at den dan­ske cru­i­ser­va­eg­ter igen er ran­ge­ret hos bok­se­for­bun­det WBC. Ni­el­sen har gen­nem fle­re må­ne­der va­e­ret sus­pen­de­ret hos WBC på grund af en do­pings­ag i Syd­afri­ka.

»Jeg er rig­tig glad for, at WBC igen har mig på rang­li­sten. Do­ping­be­skyld­nin­ger­ne mod mig har va­e­ret fal­ske. Jeg ser det her som en fri­fin­del­se, at jeg nu an­er­ken­des som uskyl­dig. Jeg vil nu la­eg­ge sa­gen bag mig og fo­ku­se­re på min kar­ri­e­re,« si­ger Mi­cki Ni­el­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Sau­er­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.