1 ,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tran­me­re le­ve­re­de en glim­ren­de ind­sats i den om­vend­te kamp, hvor man fortjent fik uaf­gjort, og man skal ha­ve gan­ske go­de chan­cer for mindst at tra­ek­ke den­ne kamp i for­la­en­get spil­le­tid. Pe­ter­bor­ough gør nor­malt ik­ke me­get va­e­sen af sig på frem­med gra­es, hvor man i liga­en er uden sejr i seks kam­pe i tra­ek, og spørgs­må­let er, hvor hårdt man sat­ser på suc­ces i FA Cup’en, da man er med i spil­let om op­ryk­ning i Le­ague One. For Tran­me­re vil det til gen­ga­eld va­e­re en stor ting at slå Pe­ter­bor­ough, hvor­for man for­ven­tes at kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.