2 ,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var fak­tisk re­la­tivt man­ge chan­cer i den før­ste kamp mel­lem de to lan­de, og det er år­sa­gen til, at der her va­el­ges uaf­gjort ved pau­sen i ste­det for in­gen mål i før­ste halv­leg. Men uan­set hvad er det sva­ert at se, at den­ne kamp kom­mer til at gå amok i chan­cer fra start. Dels kan beg­ge de to lan­des spil­le­re godt ha­ve tun­ge ben efter en me­get lang rej­se fra Hon­du­ras til Au­stra­li­en (for de au­stral­ske spil­le­re end­da tu­ren to gan­ge), og nu hvor man kun er 90 mi­nut­ter va­ek fra VM, kan der og­så gå ner­ver i den­ne kamp. Flot od­ds på uaf­gjort efter 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.