3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I den før­ste kamp var Peru det klart bed­ste hold, men New Ze­aland for­sva­re­de sig gan­ske godt og gav ik­ke vold­somt man­ge chan­cer va­ek. Af sam­me grund vir­ker od­dset og­så for højt på, at der ik­ke fal­der mål i de før­ste 45 mi­nut­ter. New Ze­aland vil helt sik­kert stå og for­sva­re sig fra kam­pens start, og Peru er som ud­gangs­punkt ik­ke et hold, der ba­re går ud og kø­rer en mod­stan­der over – slet ik­ke i en kamp, hvor man kan sik­re sig VM for før­ste gang si­den 1982. Der­til kom­mer, at beg­ge hold kan ha­ve tun­ge ben efter den lan­ge rej­se. Spil 0-0 ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.