Ita­li­en­ske stjer­ner tra­ek­ker sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En lang ra­ek­ke ru­ti­ne­re­de stjer­ner stop­per på Ita­li­ens fod­bold­lands­hold efter man­da­gens VM-fi­a­sko mod Sve­ri­ge. Størst op­ma­er­k­som­hed fik Ju­ven­tus-må­l­mand Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, da han efter 0-0-kam­pen i Mila­no med­del­te sin af­gang. Den 39-åri­ge ke­e­per får dog sel­skab af fle­re pro­mi­nen­te nav­ne.

For­sva­re­ren An­drea Barzag­li ta­ger og­så sin af­sked med lands­hol­det efter 13 års tje­ne­ste. Og den to år yn­gre Da­ni­e­le De Ros­si stop­per og­så på lands­hol­det.

En­de­lig si­ger 33-åri­ge Gi­o­r­gio Chiel­li­ni stop efter man­ge år i det ita­li­en­ske mid­ter­for­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.