VI­CKI BER­LIN

BT - - NAVNE -

Ud­dan­net sku­e­spil­ler fra te­a­ter­sko­len Hol­berg. Hun har skre­vet sa­ti­re på 40 pro­gram­mer af ’Gint­bergs sto­re af­ten’ på TV2 Zulu, va­e­ret med i ’Li­ve fra Bre­men’, og sam­men med sku­e­spil­ler­ne Sø­ren Mal­ling og Den­nis Ravn gi­vet den som mor­gen­va­ert på Nova Mor­gen. Med­vir­ke­de 2007 i ’Vild med dans’, hvor hun fik en an­den­plads. Bor i Hvi­d­ov­re med sin mand, fil­min­struk­tø­ren Ni­ko­laj Tarp, og par­rets hunde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.