Ka­em­pe­di­a­mant solgt for 161 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

KVINDENS BED­STE VEN En di­a­mant har ind­bragt 161 mil­li­o­ner kro­ner på auk­tion. Det skri­ver bri­ti­ske BBC. Det er den stør­ste di­a­mant, som no­gen­sin­de er ble­vet solgt på en auk­tion, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. Auk­tio­nen fandt sted i Genève i af­tes.

Der er ta­le om en far­ve­løs di­a­mant, som blev fun­det i Ango­la.

Den ha­en­ger i en halska­e­de, som kal­des ’The Art of de Grisog­o­no’, der des­u­den be­står af hvid­guld, di­a­man­ter og sma­rag­der.

Iføl­ge auk­tions­hu­set Chri­stie’s tog halska­e­den 1.700 ti­mer at frem­stil­le.

Di­a­man­ten er »den stør­ste fejl­fri d-far­ve­de di­a­mant, som no­gen­sin­de er ble­vet bortauk­tio­ne­ret«, står der på Chri­stie’s hjem­mesi­de.

Hvis en di­a­mant bli­ver ka­te­go­ri­se­ret som ’d-far­vet’, be­ty­der det, at den ek­stra­or­di­na­ert hvid.

Det var des­u­den mu­ligt at kø­be en an­den sa­er­lig di­a­mant i af­tes. Der er ta­le om en di­a­mant, som fi­re fran­ske kon­ger, fi­re dron­nin­ger, to kej­se­re og to kej­se­rin­der har bå­ret, skri­ver nyheds­bu­reau­et dpa.

Den ly­se­rø­de ju­vel, som er kendt un­der nav­net Le Gran Ma­za­rin, er iføl­ge Chri­stie’s mindst 36 mil­li­o­ner kro­ner va­erd. Den stam­mer fra In­di­en, og blev blandt an­det ejet af kej­ser Na­po­leon, in­den Frank­rig i 1887 bortauk­tio­ne­re­de lan­dets kronj­u­vel­er.

FO­TO: EPA

Den stør­ste di­a­mant, som no­gen­sin­de er ble­vet solgt på en auk­tion, blev solgt i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.