ERHVERVS- OG IVAERKSAETTERPAKKEN

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen, DF og De Ra­di­ka­le har af­talt at af­sa­et­te 14,7 mia. kr. frem til 2015. Der ind­fø­res en ak­ties­pa­re­kon­to og et in­ve­stor­fradrag. Af­gif­ter på 65 va­rer af­skaf­fes til gavn for gra­en­se­hand­len. For­sker­skat­te­o­rd­nin­gen ud­vi­des fra fem til syv år. Af­gif­ten på el­var­me sa­en­kes. Bred­bånds­da­ek­ning i he­le lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.