STA­EV­NIN­GEN

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

19 per­so­ner har sta­ev­net Al­ler Me­dia A/S, de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer Hen­rik Qvortrup og Kim He­nings­en samt tys-tys-kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen

Hver per­son kra­e­ver 250.000 af de sagsøg­te, i alt 4,75 mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over kra­e­ver de hver 25.000 kro­ner af Nets, som tys-tyskil­den ar­bej­de­de for

Iføl­ge sta­ev­nin­gen ha­ef­ter de sagsøg­te so­li­da­risk. Dvs. at hvis de får med­hold i ret­ten, kan de gå løs på hver en­kelt af de sagsøg­te med det ful­de krav, til be­lø­bet er be­talt

Na­e­ste skridt er, at de sagsøg­te skal ind­gi­ve et svar­skrift, her­ef­ter ud­veks­les en ra­ek­ke pro­ces­skrif­ter mel­lem par­ter­ne, in­den sa­gen kom­mer for ret­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.