May un­der pres for at aen­dre abort­lov

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det bri­ti­ske ar­bej­der­par­ti, La­bour, har ud­for­dret pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May til at be­vi­se, om hun vir­ke­lig er fe­mi­nist og vil støt­te re­for­mer af Nor­dir­lands abort­lov­giv­ning. Det sker, ef­ter at Ir­lands va­el­ge­re ved en fol­ke­af­stem­ning fre­dag stem­te ja til, at for­bud­det mod abort skal op­ha­e­ves.

La­bours kan­di­dat til ju­stits­mi­ni­ster­po­sten, Sha­mi Cha­kra­bar­ti, si­ger, at kvin­der i Nor­dir­land »er ble­vet ladt i stik­ken af vel­ha­ven­de og pri­vil­e­ge­re­de ma­end og kvin­der i alt for lang tid«.

»The­resa May op­fat­ter sig selv som fe­mi­nist, og det er af­gø­ren­de, hvor­vidt hun vil ka­em­pe for al­le kvin­der,« si­ger Sha­mi Cha­kra­bar­ti til BBC .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.