Te­e­na­ge­re dømt for rø­ve­ri

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ved fem­ti­den om mor­ge­nen 9. sep­tem­ber stod en 23-årig mand på Klostert­or­vet i Aar­hus og ven­te­de på en taxi, da to un­ge ma­end i en bil til­bød ham et lift hjem. Da han tak­ke­de ja og steg ind i bi­len, var det star­ten på et na­e­sten to ti­mer langt ma­re­ridt. Un­der­vejs stand­se­de de to ma­end bi­len og slog de­res of­fer i an­sig­tet med en knyt­tet hånd for at få ham til at af­le­ve­re sit dan­kort og pin­ko­de. Der­ef­ter ha­e­ve­de de fle­re tu­sin­de kro­ner og brug­te nog­le af pen­ge­ne på at od­dse. I går blev en 16-årig dreng og en 18-årig mand ved Ret­ten i Aar­hus idømt et år og ni må­ne­ders fa­engsel i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.