Woz­ni­a­cki sko­v­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. TENNISØKONOMI SÅ ME­GET HAR TENNISSTJERNERNE INDTJENT I HE­LE KAR­RI­E­REN: 1. SÅ ME­GET HAR TENNISSTJERNERNE FO­RE­LØ­BIG INDTJENT I 2018: 1.

Se­re­na Wil­li­ams, USA – 84,5 mil­li­o­ner dol­lar

Ve­nus Wil­li­ams, USA – 40,5 mil­li­o­ner dol­lar

Ma­ria Sha­ra­pova, Rusland – 37,5 mil­li­o­ner dol­lar

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, Dan­mark – 30,3 mil­li­o­ner dol­lar

Vi­cto­ria Aza­renka, Hvi­derusland – 28,8 mil­li­o­ner dol­lar

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, Dan­mark 3,5 mil­li­o­ner dol­lar

Si­mo­na Ha­lep, Ru­ma­e­ni­en – 2,7 mil­li­o­ner dol­lar

Pe­tra Kvi­tova, Tjek­ki­et – 2,3 mil­li­o­ner dol­lar

Eli­na Svi­to­li­na, Ukrai­ne – 2,1 mil­li­o­ner dol­lar

Na­o­mi Osa­ka, Ja­pan – 1,6 mil­li­o­ner dol­lar Op­gø­rel­ser­ne er la­vet den 28. maj 2018 af Wo­men’s Ten­nis As­so­ci­a­tion, WTA, der ar­ran­ge­rer tur­ne­rin­ger for pro­fes­sio­nel­le kvin­de­li­ge ten­nis­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.