Na­dal stry­ger vi­de­re i Pa­ris

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­se­e­de­de Ra­fa­el Na­dal har ind­ledt jag­ten på kar­ri­e­rens 11. tri­umf på Ro­land Gar­ros-an­la­eg­get i Pa­ris. Han kom dog på gan­ske hårdt ar­bej­de i før­ste run­de af French Open mod kva­li­fi­ka­tions­spil­le­ren Si­mo­ne Bo­lel­li fra Ita­li­en. I en kamp, der strak­te sig over to da­ge, måt­te Na­dal af­va­er­ge fi­re sa­et­bol­de, in­den han hav­de sik­ret sig sej­ren med cif­re­ne 6-4, 6-3 og 7-6.

De to spil­le­re ind­led­te kam­pen man­dag, men fik ik­ke spil­let fa­er­dig, in­den et regn­vejr over den fran­ske ho­ved­stad før­te til en af­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.