DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Midt i lør­da­gens sej­r­rus ef­ter Cham­pions Le­ague-fi­na­len spå­e­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do tvivl om hvor­vidt han har spil­let sin sid­ste kamp i Re­al Madrid.

Blot få mi­nut­ter ef­ter den hi­sto­ri­ske tred­je Cham­pions Le­ague-tri­umf på stri­be, smed Cri­sti­a­no Ro­nal­do en bom­be af ga­lak­ti­ske di­men­sio­ner: Su­per­stjer­nen an­ty­de­de kraf­tigt et som­me­re­xit fra Re­al Madrid. Men skal man tro spil­le­sel­ska­bet Nor­di­cBet, er der ik­ke me­gen tro på, at exitsnak­ken er an­det end spil for gal­le­ri­et.

»En mand med et ego så stort som Cri­sti­a­no Ro­nal­do skif­ter na­ep­pe fri­vil­ligt fra et hold, der har vun­det Cham­pions Le­ague tre gan­ge i streg. Vi kan gan­ske en­kelt ik­ke se ham skif­te til et hold, der alt an­det li­ge er rin­ge­re end Re­al Madrid. Det lug­ter lidt af et for­søg på at få løn­sed­len end­nu hø­je­re op,« si­ger Tho­mas Holm, pres­se­chef hos Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.