2,33

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­om Østrig ik­ke skal med til VM-slut­run­den, så bør de ha­ve rig­tig go­de chan­cer for at slå de kom­men­de VM-va­er­ter fra Rusland. Østri­ger­ne kom­mer med al­le si­ne bed­ste spil­le­re, og har da og­så i tid­li­ge­re test­kam­pe vist klas­sen, og er op­pe på fem sej­re i streg. Hol­det vi­ser igen det spil, som brag­te dem til EM-slut­run­den for to år si­den. Rusland har ik­ke set go­de ud, dog har mod­stan­den va­e­ret fra øver­ste hyl­de, men ud­over det, så lig­ner det ik­ke et godt hold. På pa­pi­ret er Østrigs hold langt bed­re, og da kam­pen spil­les i Østrig, bør de va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.