TV2-va­ert bli­ver di­rek­tør i fir­ma

BT - - NYHEDER -

BLÅ BOG Navn: Født: Ud­dan­nel­se: Tv-kar­ri­e­re: Ci­vil­sta­tus: KARRIERESKIFTE

Mi­chè­le Bel­lai­che. 22. maj 1972 i Taa­strup (46 år). Lit­te­ra­tur­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og sam­funds­vi­den­skab på Sor­bon­ne i Pa­ris. De­bu­te­re­de i 1997 som va­ert på TV3pro­gram­met ’Go mor­gen’. Har si­den 1998 va­e­ret til­knyt­tet TV2 – først som...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.