Hund bed ét-årig: Skal ik­ke af­li­ves

BT - - NYHEDER -

Den au­stral­ske hyr­de­hund, der bed en et-årig pi­ge i an­sig­tet på en be­søgs­gård i Nord­jyl­land, får lov til at over­le­ve.

Nord­jyl­lands Po­li­ti har af­slut­tet sin ef­ter­forsk­ning af sa­gen, og kon­klu­sio­nen ly­der, at hund­en ik­ke har skam­bidt den lil­le pi­ge. Der­for vil po­li­ti­et ik­ke an­be­fa­le, at hund­en af­li­ves.

»At skam­bi­de vil si­ge, at hund­en for ek­sem­pel har bidt igen­nem hu­den, ru­sket pi­gen el­ler bidt hen­de fle­re gan­ge. Vi har af­hørt fle­re vid­ner og få­et en la­e­ge­er­kla­e­ring, og ja­evn­før for­kla­rin­ger­ne har vi ik­ke grund til at tro, at der er ta­le om skam­bid,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Claus Da­nø til DR P4 Nord­jyl­land.

Den et-åri­ge pi­ge var 14. maj med si­ne fora­el­dre på fe­ri­e­cen­tret Skal­lerup Sea­si­de Resort nord for Løn­strup. Fa­mi­li­en var på ud­flugt til fe­ri­e­cen­trets be­søgs­gård, hvor pi­gen gik frem for at klap­pe for­pag­te­rens hund. Men hund­en bed hen­de i an­sig­tet, så hun måt­te sy­es med fle­re sting. Nord­jyl­lands Po­li­ti har nu sendt sin vur­de­ring til hund­e­e­je­ren, der har 14 da­ge til at sva­re. Her­ef­ter vil man tra­ef­fe den en­de­li­ge be­slut­ning om hund­ens ska­eb­ne, forta­el­ler Claus Da­nø.

»Det kan for ek­sem­pel va­e­re et krav om, at hund­en al­tid skal gå i snor el­ler med mund­kurv,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.