Kul­tur Amy Schu­mer i ko­misk tom­gang

BT - - KULTUR -

FILM

‘I Fe­el Pret­ty’ Ko­me­die ******

plot rig­tigt fun­ge­rer, skal man hop­pe med på pra­e­mis­sen om, at Amy Schu­mer ik­ke er la­ek­ker, hvil­ket hun jo fak­tisk er, uag­tet at hen­des BMI er en ken­de hø­je­re end for en gen­nem­snits­star­let fra Hol­lywood. Skøn­hed kom­mer in­de­fra Og selv hvis man hop­per med på vog­nen, bli­ver idéen al­drig rig­tig ud­nyt­tet til an­det end di­ver­se si­tu­a­tio­ner, som skal va­e­re sjove, ale­ne for­di Re­nee fø­ler sig me­re at­trak­tiv, end hun egent­lig er. Det er ik­ke he­le ti­den li­ge sym­pa­tisk, og de 110 mi­nut­ters spil­le­tid fø­les som ko­misk og dra­ma­tisk tom­gang. Selv om mora­len om, at skøn­hed kom­mer in­de­fra, er sym­pa­tisk, er den må­ske og­så li­ge til den ba­na­le si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.