FORTRYLLENDE

BT - - KULTUR -

FILM

‘Is­le of Dogs’ Ani­ma­tion ***** *

dra­mako­me­di­er på sit cv – ek­sem­pel­vis ‘The Roy­al Te­nen­baums’, ‘Moon­ri­se King­dom’ og ‘The Grand Bu­da­pe­st Ho­tel’. Selv ef­ter An­der­sons i for­vej­en ex­cen­tri­ske stan­dar­der er stop mo­tion-fil­men ‘Is­le of Dogs’ helt bims. Og me­get el­ske­lig. Og­så selv om hi­sto­ri­en i vir­ke­lig­he­den er tem­me­lig sim­pel. I den ja­pan­ske by Me­ga­saki har den bar­ske borg­me­ster Ko­bay­as­hi for­vist al­le by­ens hunde til en enorm los­se­plad­sø af frygt for, at de smit­ter med hund­e­in­flu­en­za og snu­de­fe­ber. Et kulørt even­tyr Den 12-åri­ge dreng Ata­ri fly­ver ud til øen for at fin­de sin for­s­vund­ne bo­dy-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.