Nyt mø­de om su­per­liga-struk­tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er end­nu ik­ke enig­hed om even­tu­el­le aen­drin­ger i Su­per­liga­ens struk­tur, men klub­ber­ne mø­des igen i dag for at dis­ku­te­re vi­de­re.

Det op­ly­ser Claus Thom­sen (bil­le­det), di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen, ef­ter tirs­da­gens mø­de i Oden­se.

»Vi har haft et rig­tigt godt mø­de, og eva­lu­e­rin­gen og dis­kus­sio­nen er godt un­der­vejs. Det ar­bej­der vi vi­de­re med og mø­des igen. Det er så­dan set det for­ven­te­de for­løb,« si­ger Claus Thom­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.