DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NBA-fi­na­ler­ne be­gyn­der nat­ten til fre­dag, hvor det for fjer­de år i streg står mel­lem Gol­den Sta­te War­ri­o­rs og Cle­veland Ca­va­li­ers.

Og book­ma­ker­ne er ik­ke i tvivl om, hvem der lø­ber med tit­len. Gol­den Sta­te War­ri­o­rs var el­lers i tor­ve­ne, da man slog Hou­ston Ro­ck­ets over syv kam­pe, men trak sta­dig­va­ek det la­eng­ste strå. Men det ser book­ma­ker­ne bort fra, og hos Uni­bet og Dan­ske Spil får man od­ds 1,08 på Gol­den Sta­te til at stå med tit­len, og hos Nor­di­cBet og Bet365, der er od­dset en anel­se hø­je­re med 1,09.

Så selv­om Cle­veland Ca­va­li­ers er an­ført af su­per­stjer­nen LeBron Ja­mes, er det gan­ske en­kelt ik­ke nok, når Cle­veland skal op imod Steph Cur­ry, Clay Thomp­son og Ke­vin Du­rant, der er nog­le af de bed­ste spil­le­re i liga­en. Fi­na­len bli­ver af­gjort over bedst af syv, så der kan ske me­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.