1 , 9 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re klar klas­se­for­skel i Luxem­bourg den­ne af­ten. Se­ne­gal la­der op til VM-slut­run­den, og selv­om de skal op mod en svag mod­stan­der, bør de sta­dig­va­ek kom­me med mo­ti­va­tio­nen in­takt til den­ne kamp. Land­stra­e­ner Ai­lou Cis­sé har ud­ta­get si­ne 23 mand, så nu hand­ler det om, at få sin star­top­stil­ling på plads in­den slut­run­den. Der kan mu­lig­vis bli­ve eks­pe­ri­men­te­ret lidt i det­te op­gør, men der­for bø­der sta­dig va­e­re klas­se­for­skel. Det er sva­ert at se, hvor­dan Luxem­boug kan få sco­ret. Li­ge­så snart der er kva­li­tet hos mod­stan­de­ren, sco­re man sja­el­dent.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.