2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Alt er på høj­kant, når Asco­li spil­ler re­tur­kamp mod En­tel­la i Ita­li­ens na­est­bed­ste ra­ek­ke. Ta­be­ren af det­te op­gør ryk­ker ud, og der­for var det da og­så en nervøs før­ste kamp i En­tel­la, hvor der ik­ke var man­ge chan­cer, dog faldt der én stor chan­ce i an­den halv­leg til da­gens ga­e­ster. Der­u­d­over blev den før­ste kamp spil­let på kunst­gra­es, og det ple­jer at gi­ve bed­re spil og stør­re mu­lig­he­der i kam­pe­ne, og da den­ne kamp bli­ver spil­let på na­tur­gra­es, bør der kom­me få chan­cer. Da der er så me­get på spil i af­ten, så kan før­ste halv­leg me­get vel en­de som sidst.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.