Festi­val-boss vid­ste in­tet

BT - - NYHEDER -

OVERRASKELSE Tors­dag nat over­ra­ske­de kron­prins Fre­de­rik pu­bli­kum, da han plud­se­lig duk­ke­de op på sce­nen un­der Nep­hews kon­cert på årets Smukfest. Men det var ik­ke kun pu­bli­kum, der blev over­ra­ske­de, for festi­va­len ane­de hel­ler in­tet om den sa­er­li­ge ga­este­o­p­tra­e­den. »Vi vid­ste det fak­tisk ik­ke. Vi vid­ste, han var der som ga­est, men det er, hvad vi ved. Men at han skul­le på sce­nen li­ve, det vid­ste vi ik­ke no­get om. Vi blev li­ge så over­ra­sket som alle an­dre,« si­ger tals­mand for Smukfest, Poul Mar­tin Bon­de.

Al­le­re­de tid­li­ge­re på da­gen tors­dag blev kron­prins Fre­de­rik spot­tet på festi­val­plad­sen, og han er da og­så en god ven af festi­va­len, som han har be­søgt fle­re gan­ge.

»Vi sy­nes, det er ska­egt, at Kron­prin­sen har lyst til at va­e­re her og hyg­ge sig med si­ne ven­ner, og det er jo el­lers ik­ke no­get, vi blan­der os i. Kron­prin­sen er jo en gam­mel ven af festi­va­len. Han var her­ne­de og pra­e­sen­te­re Prin­ce for et par år si­den, så han er ved at va­e­re en gar­vet sce­nerot­te på Smukfest,« si­ger Poul Mar­tin Bon­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.