En spon­tan idé

BT - - NYHEDER -

ROY­AL DOMMER sja­el­den våd som­mer­af­ten sjove­re.

»Den her ide op­stod to ti­mer før kon­cer­ten, mens vi sad og grub­le­de over, hvor­dan vi kun­ne gø­re de vå­de festi­val­ga­e­ster ek­stra gla­de. Det var fedt, at kron­prin­sen var med på den­ne helt spon­ta­ne ide, og vi er gla­de for at pu­bli­kum vir­ke­de til at va­e­re til­fred­se med, at Nep­hew va­el­ger fra øver­ste hyl­de, når vi skal bru­ge en kom­pe­tent dommer,« ly­der det fra Si­mon Kvamm.

Det var midt un­der num­me­ret ’Worst/Best Ca­se Sce­na­rio’, hvor Nep­hew tra­di­tio­nen tro af­hol­der pu­bli­kum­s­kon­kur­ren­ce om hvil­ken af si­der­ne, der syn­ger bedst, at ban­det alt­så hev sel­ve­ste kron­prins Fre­de­rik ind på sce­nen som dommer.

LØR­DAG 11. AUGUST 2018

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.