Mid­delklas­sen vok­ser

BT - - NYHEDER -

Det ha­ev­des of­te, at den vir­ke­li­ge syn­der bag kli­ma- og mil­jøkri­sen er den glo­ba­le be­folk­nings­va­ekst. Den egent­li­ge år­sag er imid­ler­tid sna­re­re den eks­plo­sivt vok­sen­de og stor­for­bru­gen­de glo­ba­le mid­delklas­se. I dag til­hø­rer op mod halv­de­len af ver­dens­be­folk­nin­gen mid­delklas­sen, og hvert år kom­mer yder­li­ge­re ca. 160 mio. til. Det er dob­belt så man­ge som den år­li­ge be­folk­nings­va­ekst. Det vil si­ge, at så­vel an­tal­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.