Mi­nus­ud­led­nin­ger

BT - - NYHEDER -

Man­ge po­li­ti­ke­re le­ver i den vild­fa­rel­se, at mas­si­ve in­ve­ste­rin­ger i grøn ener­gi er til­stra­ek­ke­ligt til at red­de klo­den fra far­li­ge kli­ma­for­an­drin­ger. Iføl­ge helt ga­engse kli­mapro­jek­tio­ner og et or­gan som FNs mil­jøpro­gram UNEP skal men­ne­ske­den ha­ve ne­ga­ti­ve ud­led­nin­ger i sid­ste halv­del af år­hund­re­det for at nå i kli­ma­mål. Det vil si­ge, at vi skal op­su­ge og lag­re me­re CO2, end vi ud­le­der. De ek­si­ste­ren­de tek­no­lo­gi­er til mi­nus­ud­led­nin­ger er imid­ler­tid vold­somt dy­re og har kun et be­gra­en­set re­a­li­stisk po­ten­ti­a­le, og som føl­ge af sti­gen­de pro­duk­tion på vok­sen­de land­brugs­a­re­a­ler, ik­ke mindst af af­grø­der til sta­er­kt me­ta­n­ud­le­den­de kva­eg, er det uta­en­ke­ligt, at vi »blot« kan plan­te den hal­ve klo­de til med CO2op­su­gen­de tra­e­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.