STÅ­LE SOLBAKKEN VS. ALEXANDER ZORNIGER

BT - - SPORT -

Det er før­ste gang, Stå­le Solbakken og Alexander Zorniger skal i di­rek­te du­el med de­res nye mand­ska­ber. Så hvem gri­ber rat­tet fra start, og hvem ta­ger mo­men­tum i Su­per­liga­ens top? Sa­e­so­nens før­ste in­ter­ne op­gør kan gi­ve bå­de et pej­le­ma­er­ke og en for­del til den vin­den­de tra­e­ner, som til­med kan til­tu­ske sig den psy­ko­lo­gi­ske over­hånd, der sy­nes så vig­tig i for­hol­det mel­lem de to klub­ber. I sid­ste sa­e­son til­hør­te den Brønd­by, så for Zorniger vil den va­e­re af­gø­ren­de at fast­hol­de. Om­vendt vil Solbakken utvivl­s­omt gå langt for at vip­pe ty­ske­ren ned af he­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.