FCKS MIDTBANE VS. BRØND­BYS MIDTBANE

BT - - SPORT -

Brønd­by har mi­stet Chri­sti­an Nør­gaard til ita­li­en­ske Fi­o­ren­ti­na, mens ty­ske Do­mi­nik Kai­ser og den kro­a­ti­ske bul­der­bas­se Jo­sip Ra­do­se­vic skal for­sø­ge at fyl­de fan­fa­vo­rit­tens sto­re støv­ler. Ud­skift­nin­gen ef­ter­la­der spørgs­måls­tegn på Brønd­by-midt­ba­nen, men det sam­me er til­fa­el­det hos FCK. For tør Stå­le Solbakken spil­le med Ras­mus Falk og den fyn­s­ke fi­nes­se mod Brønd­bys sta­er­ke midtbane? El­ler skal Wil­li­am Kvist luf­tes? I sid­ste sa­e­son vandt Brønd­by i stor stil de in­ter­ne op­gør på grund af midt­ba­nen, men hvor­dan bli­ver det i år?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.