Kri­sen krad­ser

BT - - SPORT -

KRI­SE 1999.

»Det er en me­get skuf­fen­de og skidt start vi har få­et. Vi skal vir­ke­lig ta­ge hand­sken op for at få vendt det her,« sag­de OB’s sport­s­di­rek­tør, Jes­per Han­sen, til B.T.s ud­send­te fod­bol­drepor­ter ef­ter ne­der­la­get på 2-3 i bundop­gø­ret mod Ho­bro IK.

I sam­ta­len for­tal­te han, hvor­dan OB har ta­enkt sig at ven­de sku­den.

»Vi har i som­mer sagt far­vel til An­dré Rø­mer og god­dag til så­vel Ja­nus Dra­ch­mann som Alexander Ludwig. Li­ge nu er pla­nen, at vi skal se om vi in­den som­me­rens trans­fer­vin­due luk­ker ved må­ne­dens ud­gang kan fin­de yder­li­ge­re to el­ler tre spil­le­re,« sag­de Jes­per Han­sen.

Hvil­ke po­si­tio­ner man i OB hå­ber at for­sta­er­ke sig på, øn­ske­de Jes­per Han­sen ik­ke at rø­be, men mel­din­gen be­kom ch­eftra­e­ner Jakob Mi­chel­sen vel. Op ad bak­ke »Det er in­dis­kuta­belt, at vi med for­del kan for­sta­er­ke trup­pen,« sag­de Jakob Mi­chel­sen og til­fø­je­de:

»Li­ge nu er det opad bak­ke for os. Vi slut­te­de sid­ste sa­e­son af med tre ne­der­lag, og har i de før­ste fem kam­pe i den­ne sa­e­son sta­dig før­ste sejr til­go­de. Der­for lig­ger vi sidst, og det må vi for­hol­de os til.«

De svig­ten­de re­sul­ta­ter ryster dog ik­ke Jakob Mi­chel­sen.

»Det er fod­bold, og det er ik­ke synd for mig. Vi skal op på he­sten igen. Jeg sy­nes, dren­ge­ne i før­ste halv­leg kom ud med det rig­ti­ge ud­tryk og vi bør ret be­set kom­me for­an på en af de to må­l­chan­cer, vi til­spil­ler os. Men man skal sco­re i si­ne go­de pe­ri­o­der og det er i mod­gang man skal vi sit san­de jeg. Nu skal vi rej­se os, og det er der ik­ke an­dre end os selv, der kan gø­re,« sag­de Jakob Mi­chel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.