DEN SIK­RE

BT - - SPORT -

De dan­ske hold fik over­ord­net set en god start på 3. runde af Eu­ro­pa Le­ague kva­li­fi­ka­tio­nen, og det har få­et op­ti­mis­men til at sti­ge hos Dan­ske Spil.

Så­le­des er od­ds ne­de i 1,28 på, at mindst ét dansk hold kom­mer i grup­pe­spil­let mod 1,65 før kam­pe­ne blev spil­let, og spe­ci­elt op­ti­mi­stisk er Dan­ske Spil på FC Midtjyl­lands veg­ne i og med, at man gi­ver od­ds 1,75 på en plads i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil til midtjy­der­ne.

Brønd­by spås og­så go­de chan­cer for at slå bel­gi­ske Genk i og med, at man får 2,10 på en blå-gul del­ta­gel­se i grup­pe­spil­let, mens FC Kø­ben­havn kan spil­les til 2,30 på at gø­re ar­bej­det fa­er­digt mod CSKA So­fia og så der­ef­ter sen­de Ata­lan­ta og An­dreas Cor­ne­li­us ud.

Til gen­ga­eld skal der et min­dre mira­kel til at få FC Nord­s­ja­el­land vi­de­re, da de gi­ver od­ds 10 på at slå Par­tizan Beo­grad ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.