Qu­iz­kryds

BT - - SPORT -

1 Hvem sang Rol­lin' Sto­ne og fik se­ne­re en blu­es­bar i Oslo opkaldt ef­ter sig?

2 I hvil­ken by har det ca­na­di­ske "nycir­kus" Cirque du So­leil, der fle­re gan­ge har be­søgt Dan­mark, sin ba­se?

3 I hvil­ken ame­ri­kansk stat var bå­de Jo­hn F. Ken­ne­dy og hans yng­ste bror, Edward M. Ken­ne­dy, se­na­to­rer?

4 Hvil­ket fransk bil­ma­er­ke ken­des på en stå­en­de lø­ve?

5 Hvil­ket stjer­ne­bil­le­de hed­der Ca­me­l­o­par­da­lis på lat­in?

6 Hvad hed­der ar­bej­der­kvar­te­ret i Kø­ben­havn, som An­ker Jør­gen­sen bo­e­de i det me­ste af sit liv, og­så ef­ter han var ble­vet stats­mi­ni­ster?

7 Hvil­ken fod­bold­klub har hjem­me­ba­ne på Goo­di­son Park i Li­ver­pool og var ét med Li­ver­pool F.C. indtil 1892, hvor ue­nig­he­der op­del­te klub­ben i to?

8 Hvad hed den skot­ske for­fat­ter, der skrev Skat­teø­en og Dr. Je­kyll og Mr. Hy­de?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.