Dreng uden red­nings­vest var i fa­re i hav­ka­jak

BT - - NYHEDER -

En dreng på ti år blev i går for­mid­dag red­det, ef­ter at han var fal­det i van­det fra en hav­ka­jak syd for Fre­de­riks­havn.

Dren­gen var ik­ke iført en red­nings­vest, op­ly­ser For­sva­rets Ope­ra­tions­cen­ter.

Alar­men kom fra en bor­ger, der hav­de op­da­get, at to per­so­ner var i van­ske­lig­he­der med de­res ka­jak­ker.

Det vi­ste sig at va­e­re en far og en søn. Det lyk­ke­des for først­na­evn­te ved egen kraft at kom­me ind til ky­sten.

Dren­gen blev he­vet op af van­det af et far­tøj fra red­nings­sta­tio­nen i Sa­e­by, op­ly­ser For­sva­rets Ope­ra­tions­cen­ter. I om­rå­det var der fra­lands­vind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.