Smuk, smuk­ke­re, Smuk­fest

BT - - UNDERHOLDNING -

I går va­el­te­de reg­nen ned over Smuk­fest, men trods skif­ten­de vej­r­for­hold og en skuf­fen­de Brit­ney Spears-kon­cert så bli­ver den 39. ud­ga­ve af Skan­der­borg Festi­val rost af festi­val­ga­e­ster, som B.T. tal­te med. 23-åri­ge Isa­bel Jo­han­sen var i år på Smuk­fest for tred­je gang, og hun vil ik­ke hu­ske til­ba­ge på de sto­re ho­ved­nav­ne. »Det bed­ste var Scar­lett Plea­su­re, de var rig­tig go­de. Der var god stem­ning, og det var ba­re godt. Jeg er nok og­så fan i for­vej­en,« for­kla­rer hun. »Jeg tror fak­tisk ik­ke, vi har set no­get dår­ligt… Arh jo, Brit­ney. Men det hav­de vi og­så for­ven­tet.« »Jeg ta­en­ker fem. Vi har va­e­ret godt kø­ren­de med vej­ret, og der har va­e­ret go­de kunst­ne­re.« »Så skul­le ho­ved­nav­ne­ne ha­ve va­e­ret fe­de­re. Det har ik­ke li­ge ramt mig. Jeg har ik­ke hørt ho­ved­nav­ne­ne som Ken­dri­ck La­mar. Men Ed She­e­ran kun­ne da va­e­ret me­get fedt na­e­ste år.« »Jeg sy­nes, det har va­e­ret mega fedt. En mas­se go­de kon­cer­ter med go­de kunst­ne­re. Der er god stem­ning, og der er no­get spe­ci­elt ved at va­e­re her i sko­ven. Det er en unik op­le­vel­se,« si­ger 23-åri­ge Kri­sti­an Kil­de­lund, der i år har va­e­ret på Smuk­fest for sjet­te gang. »Fem stjer­ner, for der er al­tid plads til for­bed­rin­ger. I pe­ri­o­der har der va­e­ret for lidt plads og for man­ge men­ne­sker. Jeg ved ik­ke, hvor­dan man lø­ser det, men det må de jo se på.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.