2,00

BT - - SPORT -

Der må va­e­re lagt op til man­ge mål i den­ne kamp. Umid­del­bart vir­ker Vi­i­torul ik­ke til at va­e­re højtscoren­de, men de har en ret of­fen­siv spil­lestil un­der leg­en­den Ghe­org­he Hagi, hvil­ket man og­så har kun­ne se i hol­dets kam­pe i Eu­ro­pa. De mø­der her et Di­na­mo-hold, som nor­malt og­så spil­ler me­get of­fen­sivt og som i de før­ste tre kam­pe har snit­tet me­get hø­je 4,67 mål pr. kamp. Di­na­mo-hol­det har mas­ser af fart of­fen­sivt, men ik­ke ret me­get fart i bag­ka­e­den, og det har va­e­ret no­get af for­kla­rin­gen på de man­ge mål. Me­get fint od­ds på mindst tre mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.