RA­SE­RET

BT - - NYHEDER -

af. Det va­er­ste var ut­ryg­he­den. Du ved ik­ke, om der står nog­le og ven­ter på dig ved bag­dø­ren, når du skal hjem,« si­ger Ben­ny Svend­sen.

Tor­ben Knud­sens da­va­e­ren­de butik i Vej­le var i fi­re må­ne­der i 2010 ud­sat for blandt an­det smadre­de ru­der og an­greb med smør­sy­re, der ’stin­ker af klo­ak’, ly­der det fra den 38-åri­ge er­hvervs­dri­ven­de.

Han an­slår, at han brug­te 100.000 kro­ner på at ret­te op på ska­der­ne i sin butik.

»Det var da ir­ri­te­ren­de, og man ta­en­ker om af­te­nen, om det mon sker igen na­e­ste mor­gen.«

Over­våg­nings­bil­le­der af­slø­re­de dog til sidst, hvem der stod bag, og der­for op­søg­te han de an­svar­li­ge.

»Jeg tog en snak med dem, og så stop­pe­de det. Det var lidt den gam­mel­dags må­de at gø­re det på. Men in­gen skal stop­pe mig,« si­ger han.

Bå­de Ben­ny Svend­sen og Tor­ben Knud­sen forta­el­ler, at det hjalp at stå frem med pro­ble­mer­ne, mens de stod på.

»Man skal va­e­re åben om­kring det over for kun­der­ne, og så får man sym­pa­ti og støt­te fra de lo­ka­le. Det var na­er­mest en lavi­ne­ef­fekt for mig, der og­så gav en mas­se pr,« si­ger Tor­ben Knud­sen. Ben­ny Svend­sen stem­mer i: »Da vi gik til pres­sen, kom po­li­ti­et og kom­mu­nen vir­ke­lig på ba­nen, og de har va­e­ret en stor del af at lø­se pro­ble­mer­ne. Det er no­get af det sam­me, Ben­te har gjort. Det pres gør, at po­li­ti­ke­re og po­li­ti­et plud­se­lig gør no­get,« si­ger Ben­ny Svend­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.