Ung løgn­hals gav den som rig­mand

BT - - NYHEDER -

De ki­ne­si­ske myn­dig­he­der, der hol­der et me­get vå­gent øje med in­ter­net­tet og fal­ske pro­fi­ler, har slå­et ned på en 17-årig dreng, som er drop­pet ud af sko­len. Han har i ste­det brugt sin tid på in­ter­net­tet og har frem­stil­let sig selv i et no­get an­det bil­le­de end det vir­ke­li­ge, skri­ver Reu­ters. Han har fo­re­gi­vet at va­e­re mil­li­ar­da­er og har har gi­vet sig selv fal­ske tit­ler. Han har va­e­ret i fo­tos­hop­pen og kon­stru­e­ret bil­le­der, hvor han op­tra­e­der sam­men med ver­dens­le­de­re. Han har kaldt sig Sh Run­long Jo­ck­er og for­talt, at han er ki­ne­sisk newze­ala­en­der fra Hong­kong. Po­li­ti­et si­ger, at han er ki­ne­ser fra den nord­li­ge provins Shan­dong, og hans fal­ske frem­stil­lin­ger ef­ter­for­skes nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.