YouTu­be-na­tio­na­list h

BT - - NYHEDER -

fle­re se­e­re end de nye af­snit af tv-se­ri­en ’Klovn’. An­dre vi­deo­er er ble­vet vist over 300.000 og 400.000 gan­ge.

Vi­deo­er­ne har gjort ham til stjer­ne blandt børn og un­ge, der bru­ger YouTu­be me­re end den ae­l­dre del af be­folk­nin­gen. Og det va­ek­ker be­kym­ring. Mø­des med ele­ver Le­del­sen på Gasva­er­kve­jens Sko­le har sendt et brev ud til fora­el­dre­ne, ef­ter ele­ver fra sko­len del­ta­ger i en af Ras­mus Pa­lu­dans vi­do­er fra 24. au­gust. Vi­deo­en vi­ser, hvor­dan po­li­ti­ke­ren mø­des med 20-30 ele­ver ef­ter sko­le­tid uden for sko­lens om­rå­de.

Vi­deo­en er på få uger ble­vet vist over 57.000 gan­ge, og i kom­men­tar­spo­ret bli­ver Ras­mus Pa­lu­dan in­vi­te­ret af an­dre ele­ver til og­så at kom­me ud på de­res sko­le. »Jeg skal mø­des med en klas­se fra Holste­bro se­ne­re i dag. Jeg vil tro, at jeg har mødt en hånd­fuld sko­le­klas­ser. Nog­le af dem har haft de­res la­e­rer med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.