Champag­ne til astro­nau­ter

BT - - NYHEDER -

Den fran­ske champag­ne­pro­du­cent Mumm har frem­stil­let en champag­ne, der er be­reg­net til at bli­ve druk­ket i rum­met, hvor der ik­ke er tyng­de­kraft. CNN skri­ver på sin net­a­vis, at Mumm har brugt tre år og et ukendt pen­ge­be­løb på at ud­vik­le champag­nen kal­det Cor­don Stel­lar. Mumm har si­de­lø­ben­de ud­vik­let en sa­er­lig fla­ske, som astro­nau­ter el­ler kom­men­de rum­turi­ster kan bru­ge. Den sen­der drå­ber af champag­ne ud i det tom­me rum i et rum­far­tøj. Drå­ber­ne er i skum­form. Så kan man ind­fan­ge dem i sit glas el­ler gan­ske en­kelt fan­ge dem i sin mund. Mumm si­ger, at det har te­stet op­fin­del­sen i det sa­er­li­ge Air­bus 310-fly, som ejes af Det Eu­ro­pa­ei­ske Ru­ma­gen­tur, og som bru­ges til forsk­ning ved at kun­ne si­mu­le­re va­egt­løs­hed un­der sa­er­li­ge ma­nøv­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.