Ema­ger

BT - - NYHEDER -

»Ja, det op­fat­ter jeg som på in­gen må­de sand­syn­ligt. Det er ti­den slet ik­ke kom­met til end­nu.

Jeg øn­sker ik­ke at ta­le sam­ar­bej­det med S ned. Jeg vil ger­ne ta­le det op, for jeg me­ner, at vi har stor gavn af det.

Men det er klart, at et re­ge­rings­sam­ar­bej­de bør ba­se­res på et la­en­ge­re for­løb, hvor der har va­e­ret byg­get til­lids­fuldt sam­ar­bej­de op. Det vil jeg ger­ne va­e­re med til i de kom­men­de år.

Men et re­ge­rings­sam­ar­bej­de med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er ik­ke på no­gen må­der ak­tu­elt ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg,« si­ger Thu­le­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.