Jag­ten ae­de

BT - - NYHEDER -

FARLIG JAGT Skar­p­skyt­ten Nawab Sha­fath Ali Khan ren­ser sin rif­fel og gør den klar. Han bor i by­en Hy­de­ra­bad i In­di­en og er ble­vet kon­tak­tet af vildt­myn­dig­he­der­ne i Ya­vat­mal­di­strik­tet i del­sta­ten Ma­ha­rash­tra. De har et pro­blem. En hunti­ger på fi­re-fem år med to unger på ti må­ne­der. Rov­dy­re­ne har få­et smag for men­ne­ske­kød.

In­den for de sid­ste 18 må­ne­der har ti­ge­ren, som myn­dig­he­der­ne kal­der T1, dra­ebt mel­lem ni og 14 men­ne­sker. De in­di­ske me­di­er har for­skel­li­ge tal.

Myn­dig­he­der­ne si­ger, at ti­ge­ren har et re­vir på syv kva­drat­ki­lo­me­ter el­ler me­re. Der er ik­ke an­dre sto­re kat­te i om­rå­det, hel­ler ik­ke le­o­par­der.

Så T1 er den ho­ved­mista­enk­te. Føl­som sag Nu sky­der man ik­ke ba­re en ti­ger i In­di­en. Der er ik­ke man­ge vil­de ti­gre til­ba­ge i lan­det, iføl­ge avi­sen Hin­du­stan Ti­mes er det om­kring 3.000, og de er fre­det.

Man skal om­kring en dom­stol for at få lov til at sky­de en ti­ger.

Sa­gen T1 blev be­hand­let i be­gyn-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.