Er Co­ster-Wal­dau med i ’Ga­me of Thro­nes’ til det sid­ste?

BT - - NYHEDER -

EN GYSER for ti­den i krig med sin tid­li­ge­re ma­na­ger Jill Lit­t­man om en sag fra 2015. Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau smed ham på po­r­ten, og nu vil Jill Lit­t­man ha­ve pro­cen­ter af al­le de pen­ge, han har tjent på de pro­jek­ter, de star­te­de op sam­men. Et af dis­se pro­jek­ter er hit­se­ri­en ’Ga­me of Thro­nes’, og der­for har Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau i for­bin­del­se med den den ak­tu­el­le rets­sag va­e­ret nødt til at frem­vi­se si­ne ’Ga­me of Thro­nes’-løns­sed­ler, og her er det så, den sto­re af­slø­ring duk­ker op.

Løn­sed­len vi­ser først og frem­mest, at Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau tje­ner 6.868.055 kro­ner per af­snit han med­vir­ker i den kom­men­de sa­e­son ot­te af ’Ga­me of Thro­nes’. Men det stop­per ik­ke her.

Løn­sed­len af­slø­rer og­så, hvor man­ge af­snit Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau med­vir­ker i i den kom­men­de sid­ste sa­e­son, og nu bli­ver det spa­en­den­de.

’Ga­me of Thro­nes’ sa­e­son ot­te, der har pre­mi­e­re i maj 2019, be­står af seks af­snit. Seks fi­na­le­af­snit hvor det af­gø­res, hvem der en­der med at stå med den en­de­li­ge sejr.

Løn­sed­len, der blev vist frem i ret­ten, af­slø­rer, at Ni­ko­laj Co­ster-Wal­daus ka­rak­ter Jai­me Lan­ni­ster er med i al­le seks af­snit af sa­e­son ot­te.

Det er uvist, om det en­der med, at han dør til sidst, el­ler en­der på jer­n­tro­nen, men nu ved vi i hvert fald, at Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau får lov til at va­e­re med til den bit­re en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.