Sik­rer før­ste VM-me­dal­je

BT - - SPORT - /ritzau/

Dan­mark har få­et sin før­ste me­dal­je ved VM i ro­ning, der af­hol­des i Plov­div i Bul­ga­ri­en. Den dan­ske letva­egts­dob­belt­fi­rer sik­re­de sig i går sølv ef­ter Ki­nas guld­vin­de­re og for­an Tys­kland, der fik bron­ze.

I Dan­marks båd sad Tri­ne Toft An­der­sen, Aja Run­ge Hol­me­gaard, Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen og Mat­hil­de Per­s­son.

Dan­sker­ne lå på fjer­de­plad­sen ved den før­ste mel­lem­tid ef­ter 500 me­ter, og ved de to na­e­ste mel­lem­ti­der ind­t­og de tred­je­plad­sen. Så ryk­ke­de den dan­ske kvar­tet for­bi Tys­kland og sik­re­de søl­vet ef­ter to ki­lo­me­ters ro­ning.

Den ki­ne­si­ske båd vandt su­ve­ra­ent i ti­den 6 mi­nut­ter og 28,32 se­kun­der.

Dan­mark var 5,01 se­kun­der ef­ter på an­den­plad­sen, og yder­li­ge­re 92 hund­red­dele ef­ter kom Tys­kland.

I ma­en­de­nes letva­egts­dob­belt­fi­rer blev Dan­mark num­mer fi­re i fi­na­len.

Det dan­ske hold be­stod af Frederik Taul­b­jerg, Jo­nas Lund, Jens Grau­dal og Chri­sti­an Ha­ge­mann.

Dan­sker­ne slut­te­de ef­ter Tys­kland, Ita­li­en og Tyr­ki­et, der fik hen­holds­vis guld, sølv og bron­ze.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.