USA løf­ter pe­ge­fin­ge­ren

BT - - NYHEDER -

Hånd­ha­e­vel­se af FN’s sank­tio­ner mod Nord­korea er helt af­gø­ren­de for, at lan­det be­slut­ter sig for at drop­pe si­ne atom­vå­ben og går i gang med en af­rust­ning. Sådan lød det fra USA’s uden­rigs­mi­ni­ster, Mi­ke Pom­peo, nat­ten til lør­dag dansk tid. Han for­kla­re­de, at USA an­ser sank­tio­ner­ne som cen­tra­le for pra­esi­dent Trumps be­stra­e­bel­ser på at over­be­vi­se Nord­koreas le­der, Kim Jongun om, at hele den kore­ansk halvø skal va­e­re atom­vå­ben­fri. Sam­ti­dig be­skyld­te Pom­peo Rusland for i kulis­ser­ne at ar­bej­de ak­tivt for at un­der­gra­ve de in­ter­na­tio­na­le sank­tio­ner. At man for­sø­ger at skju­le Nord­koreas brud på sank­tio­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.