Ts-

BT - - NYHEDER -

ek­sem­pel ar­bej­de og so­ci­a­le re­la­tio­ner. Der­for skal vi hel­ler ik­ke aen­dre på reg­ler­ne,« skri­ver El­len Tra­ne Nør­by.

Helt nor­ma­li­se­re­de er an­sigtsta­to­ve­rin­ger ik­ke end­nu. 19-åri­ge Fre­de­rik­ke Vis­holm op­le­ver lidt af hvert, når hun be­va­e­ger sig rundt på ga­den.

»Jeg op­le­ver dag­ligt, at folk nidstir­rer mig. Jeg får man­ge kom­men­ta­rer fra frem­me­de. De fle­ste er po­si­ti­ve, men der er og­så folk, der ta­ler ned­la­den­de om mig, mens jeg kan hø­re det. Man skil­ler sig helt sik­kert ud med en an­sigtsta­to­ve­ring,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.