Psy­kisk syg fa­engs­let for kni­van­greb

BT - - NYHEDER -

Hil­le­rød. En mand­lig be­bo­er på et bo­sted for psy­kisk sy­ge i Bir­ke­rød er lør­dag ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fo­re­lø­bigt fi­re uger, op­ly­ser Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti. Man­den er sig­tet for at ha­ve stuk­ket en ste­ak­k­niv i ryg­gen på en kvin­de­lig me­d­ar­bej­der på bo­ste­det. Iføl­ge po­li­ti­et hav­de an­gre­bet, der fandt sted fre­dag for­mid­dag, en sådan ka­rak­ter, at det be­teg­nes som drabs­for­søg. Of­fe­rets til­stand blev ef­ter over­fal­det dog be­teg­net som sta­bil. Lør­dag hav­de vagt­che­fen hos Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti in­gen op­lys­nin­ger om, hvor­dan den sig­te­de for­hol­der sig til sig­tel­sen. Den for­mode­de ger­nings­mand, der er 24 år, blev an­holdt af po­li­ti­et ta­et på bo­ste­det 20 mi­nut­ter ef­ter an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.